fbpx

Securitate la incendiu

Scenariu securitate incendiu

Scenariu securitate incendiu estimează condiţiile tehnice asigurate conform reglementărilor tehnice în vigoare şi acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale securitatea la incendiu.

Scenariu securitate incendiu se elaborează de către proiectanţi. Prin acest lucru se înţelege fie orice membru al echipei de proiectare- fie el arhitect, inginer structurist sau de instalaţii- fie de către întreaga echipă de proiectare fiecare pe propria specializare. Scenariu securitate incendiu poate să fie elaborat şi de către personalul serviciilor de urgenţă profesioniste care a obţinut acest atribut prin conferirea de brevet pompier specialist.

Scenariu securitate incendiu se păstrează de către beneficiar la documentele construcţiilor. Acesta se elaborează încă din faza de proiectare, după care este actualizat ori de câte ori au loc modificări ale condiţiilor ce au stat la baza elaborării acestuia. Când un scenariu securitate incendiu nu mai corespunde realităţii de pe teren atunci el nu mai este valabil.

Principalele capitole ale Scenariului de securitate la incendiu sunt:
-Caracteristicile construcţiei şi amenajării
-Riscul de incendiu
-Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu
-Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
-Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu
-Măsuri tehnico-organizatorice

Detectie Incendiu

Sistemul de detecție este compus din dispozitivele de detectare a incendiilor (declanșatoare manuale sau detectoare automate de gaz, de fum, de căldură, de flăcări).

Sistemele de detectare, semnalizare și avertizare incendiu pot avea următoarele elemente în componenta:
-Unul sau mai multe detectoare de incendiu
-Echipament de control și semnalizare
-Dispozitive de alarmă incendiu
-Unul sau mai multe declanșatoare manuale de alarmă
-Un dispozitiv de transmisie alarmă la incendiu
-Stație de recepție alarmă la incendiu
-Sistem de comanda a sistemelor automate de protecție împotriva incendiului
-Echipament de protecție împotriva incendiului
-Dispozitiv de transmisie semnal de defect
-Stație de recepție semnal de defect
-Echipament de alimentare cu energie
-Elemente pentru conectare
-Unul sau mai multe dispozitive autonome de alarmare la fum

Autentificare

Ai uitat parola?

Creezi un cont?