fbpx

Sună acum pentru mai multe informații 0722 407 725

Contactează-ne

Documente protecție civilă

 • Decizia de constituire a Celulei de Urgenţă.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Celulei de Urgenţă.
 • Decizia de numire a inspectorului de protecţie civilă/cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
 • Analiza de risc pentru clasificarea din punct de vedere al protecției civile.
 • Planul de analiză şi acoperire a riscurilor;
 • Planul de evacuare în situaţii de urgenţă;
 • Planul de urgenţă internă;
 • Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • Planul de management al situațiilor de urgență civilă în caz de dezastre;
 • Planul de apărare în cazul producerii unei situații de urgență specifice provocate de cutremure / alunecări de teren;
 • Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale.
Baza legală: Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă (modificată cu Legea nr.212 / 2006); O.U.G. 21 / 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; OMAI 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; H.G.278/1997 privind prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale; H.G.804/2007 privind controlul activităţilor care prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe chimice periculoase; OMAI 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; H.G.642 /2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice; Normativul P.100/1992 Solicită oferta personalizata:

  Autentificare

  Ai uitat parola?

  Creezi un cont?