Proiectant sisteme de securitate
COD COR 215119

In conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata, aprobate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 si Ordinul M.E.C.T. nr. 5253/16.10.2003, S.C. AUSTING-SERV S.R.L este autorizata de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor a Municipiului  Bucuresti cu  nr. 40/6275/29.08.2018, sa organizeze cursuri de formare pentru  ocupatia :

 

PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE ;   COR  215119

CURS    DE    SPECIALIZARE :

Organizarea cursului se face modular intrucat se adreseaza la doua domenii distincte de autorizare.

Modulul – M1 – Sisteme de securitate pentru prevenirea si stingerea incendiilor din domeniul  reglementat  de I.G.S .U.
Modulul – M2 – Sisteme de securitate la efractie, control acces, monitorizare, TV.C.I. din domeniul  reglementat  de I.G.P.R.              TOTAL – 200 ORE

 

Perioada de curs :     22.06 – 30.07.2021

EXAMEN ABSOLVIRE : 02.08.2021

 

Pregătire teoretică  se face “online” folosind platforma ZOOM

Examenul de absolvire  se va sustine la sediul firmei  , la sala din Str. NIŢĂ ELINESCU, Nr.57,  

Sector 3, Bucureşti,  începând cu ora . (..Se va comunica ulterior ..)

Pregătire practică: elaborarea proiectului de absolvire sub coordonarea “on line” a lectorului.

 

Conditii de participare la programul de formare :

Absolvent de  : – STUDII SUPERIOARE TEHNICE, din domeniile :

  • constructii, instalatii, mecanica, hidraulica, electrice, electrotehnica, energetica.

Dosarul de înscriere va cuprinde  copii de pe:

carte de identitate, copie certificat nastere

copie diploma  de absolvire a facultatii (din profilele precizate mai sus),

– memoriu de activitate din care sa reiasa experienta de lucru in domeniul  proiectarii .

– declaratie pe proprie raspundere ca detineti echipamente IT  , pentru conectarea in „online”

– adeverinta medicala (clinic sanatos) / sau fisa de aptitudini de la medicina muncii

 

In urma  absolvirii cursurilor se elibereaza “Certificat de absolvire”, insotit de supliment descriptiv ,  recunoscut de Ministerul  Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, reglementat de lege  ca act de studii cu recunoastere nationala , necesar autorizarii persoanelor juridice la C.N.S.I.P.C. si/sau I.G.P.R.

Pentru detalii și informații așteptăm cu interes solicitările dvs.

Tel/fax: 021/346 38 75; 021/346 38 76
Mobil: 0723.356.847
Mail: office@austing.ro

 

Descarcă cererea – Word     Descarcă cererea – PDF

Solicită informații curs: