fbpx

Sună acum pentru mai multe informații 0722 407 725

Contactează-ne
 

Documente de desfășurare și organizare a activității în domeniul Securității și Sănătății în Muncă

 • identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
 • elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;
 • elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/intreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru și difuzarea acestora în intreprindere și/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de către angajator;
 • propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;
 • întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea în scris a periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea însușirii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii și/sau unității;
 • asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor art. 101-107, și asigurarea că toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;
 • evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 101-107;
 • stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;
 • evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea în scris a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
 • identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din intreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
 • participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177;
 • întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177;
 • elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din intreprindere și/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
 • urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;
 • urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;
 • urmarește constituirea, organizarea și funcționarea comitetului de sănătate și securitate în muncă.
Solicită oferta personalizata:

  Autentificare

  Ai uitat parola?

  Creezi un cont?