fbpx

Servant Pompier
COD COR 541104

În conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicată, aprobate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 și Ordinul M.E.C.T. nr. 5253/16.10.2003, S.C. AUSTING-SERV S.R.L este autorizată de Ministerul  Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Municipiului  București, cu  nr. 40/ 1444/ 23.03.2018, să organizeze cursuri de formare profesională  pentru ocupația:

SERVANT POMPIER – Cod COR 541104

Cursurile au o durată de: 120 de ore din care: 40 ore – pregătire teoretică la sediul societății, din str. Niță Elinescu Nr. 57, sector 3, Bucuresti, – 80 ore – pregătire practică și la acestea pot participa:

 •  persoane ce se pregătesc să lucreze în domeniul « situații de urgență «

 Condiții de participare la programul de formare:

 • absolvent de studii gimnaziale;
 • abilități psiho-motorii normale.

Dosarul de înscriere va cuprinde copii de pe:

 • buletin/carte de identitate
 • certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă s-a schimbat numele din actele inițiale)
 • documentul de absolvire a minim studii gimnaziale
 • adeverință medicală (clinic sănătos apt pentru curs)

În urma absolvirii cursurilor se eliberează “Certificat de absolvire”recunoscut de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, reglementat de lege  ca act de studii cu recunoaștere națională care va fi însoțit de un supliment descriptiv ce cuprinde competențele profesionale  pentru exercitarea atribuțiilor specifice.

Cursurile se organizează în sălile de curs din cadrul societății noastre dar și la sediul beneficiarului în condiții de grup organizat (min. 15 pers.) și existența dotării necesare pragătirii.

Pentru detalii și informații așteptăm cu interes solicitările dvs.

Tel/fax: 021/346 38 75 | 021/346 38 76
Mobil: 0723 356 847
Mail: secretariat@austing.ro

Descarcă cererea – Word     Descarcă cererea – PDF

Solicită informații curs:

   

  Autentificare

  Ai uitat parola?

  Creezi un cont?