fbpx

Sună acum pentru mai multe informații 0722 407 725

Contactează-ne
Prin departamentul de Proiectare și Arhitectură sub coordonarea Experților tehnici de securitate la Incendiu, Austing oferă sevicii complete pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu după cum urmează:
  • efectuare site survey pentru a culege informațiile constructive (măsurători) necesare întocmirii documentației pentru autorizare;
  • analiza documentație existentă în vederea corlerării acesteia cu situația din teren;
  • completarea dosarului de autorizare : Proiectare instalații, relevee de arhitectură;
  • întocmire șcenariu de securitate la incendiu;
  • întocmire raport de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”;
  • întocmirea referatului verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii – la fazele de proiectare, proiect tehnic şi detalii - de execuţie, relevee, şi după caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză;
  • întocmirea dosarului complet în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu în trei exemplare;
  • depunere cerere de autorizare la ISU;
  • asitență tehnică de specialitate în timpul vizitei oficiale a reprezentanților ISU;
  • obținere Autorizație de securitate la incendiu.