fbpx

Sună acum pentru mai multe informații 0722 407 725

Contactează-ne
Analiza de risc la securitatea fizică este, potrivit legislației în vigoare, un document obligatoriu pentru toate societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora. Securitatea fizică reprezintă protecția personalului, sistemelor, operațiilor, programelor, rețelelor și a datelor în fața evenimentelor sau circumstanțelor fizice care pot cauza pierderi sau distrugeri a unei organizații publice sau private. Aceasta include și protecția împotriva focului, dezastrelor naturale sau a actelor de natură umană de tipul terorismului, furtului, violenței la locul de muncă sau a vandalismului. Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile. Evaluarea de risc la securitate fizică constă din :
 • Evaluarea nivelului de securitate al obiectivelor. Evaluarea identifică  sistemele tehnice de protecție și alarmare împotriva efracției ce trebuie implementate;
 • Activități de inspecție și control, de analiză și evaluare a modului în care se respectă măsurile de securitate fizică adoptate;
 • Investigarea incidentelor de securitate fizică;
 • Stabilirea tematicii activităților de instruire și educație preventivă în domeniul securității fizice;
 • Întocmirea rapoartelor de analiză a riscului la securitatea fizică.
Evaluarea riscului la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare. În funcție de obiectul de activitate al unității, natura bunurilor deținute, numărul de locații, măsurile de securitate deja implementate și a altor criterii, procesul de evaluare a riscului la securitatea fizică va parcurge următoarele etape:
 • Stabilirea întâlnirii cu un evaluator de risc, direct la locația unde urmează a se efectua analiza de risc la securitatea fizică sau la sediul central al unității;
 • Detalii preliminare privind analiza de risc la securitatea fizică. Semnarea Acordului de confidențialitate și a Contractului de prestări servicii;
 • Definirea parametrilor care pot genera riscurile la securitatea fizică a unității. Stabilirea detaliilor și a documentației necesare pentru efectuarea analizei de risc;
 • Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la adresa obiectivelor, bunurilor, valorilor și personalului unității. Factori externi și interni;
 • Analiza riscurilor la securitatea fizică și estimarea impactului acestora asupra unității de afaceri;
 • Stabilirea cerințelor, măsurilor și mecanismelor minime de securitate. Calculul gradului de risc și încadrarea acestuia la nivelul corespunzător;
 • Întocmirea raportului de evaluare în urma analizei de risc la securitatea fizică. Prezentarea raportului către conducătorul unității;
 • Re-evaluarea (acolo unde este cazul), completarea, semnarea și înregistrarea grilei de evaluare și a raportului final în urma analizei de risc la securitatea fizică.
Solicită oferta personalizata:

  Autentificare

  Ai uitat parola?

  Creezi un cont?