fbpx

Proiectare

Prin departamentul de Proiectare si Arhitectura sub coordonarea Expertilor tehnici de securitate la Incendiu, Austing ofera sevicii complete pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu dupa cum urmeaza :
-efectuare site survey pentru a culege informatiile constructive (masuratori) necesare intocmirii documentatiei pentru autorizare;
-analiza documentatie existenta in vederea corlerarii acesteia cu situatia din teren;
-completarea dosarului de autorizare : Proiectare instalatii, relevee de arhitectura;
-intocmire scenariu de securitate la incendiu;
-intocmire raport de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”;
-intocmirea referatului verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii – la fazele de proiectare proiect tehnic şi detalii -de execuţie, relevee, şi după caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză;
-intocmirea dosarului complet in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu in trei exemplare;
-depunere cerere de autorizare la ISU;
-asitenta tehnica de specialitate in timpul vizitei oficiale a reprezentantilor ISU;
-obtinere Autorizatie de securitate la incendiu.

Intocmire/actualizare carte tehnica constructii

Cartea tehnica a constructiei reprezinta ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in exploatarea constructiei si instalatiilor aferente acesteia. Aceasta cuprinde toate datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea starii tehnice a constructiei respective si a evolutiei acesteia in timp si se definitiveaza inainte de receptia finala. Modul de elaborare a Cartii tehnice a constructiei este stipulat in Legea 10/1995, privind calitatea in constructii, si in Normele de intocmire a Cartii tehnice a constructiilor anexa nr. 6 din HG nr. 273/1994, privind receptia lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora.

Intocmire documentatie PSI in vederea autorizarii

Intocmirea documentatiilor in vederea obtinerii avizului si autorizatiei de securitate la incendiu (cerere tip, fisa tehnica in vedrea emiterii acordului unic, memoriu tehnic de specialitate - piese scrise si desenate, scenariu de securitate la incendiu, verificarea proiectului pentru cerinta esentiala securitate la incendiu conform reglementarilor tehnice, raport de expertiza tehnica pentru cerinta esentiala de securitate la incendiu pentru schimbari de destinatie, planuri de situatie si amplasare in zona, acordarea de asistenta tehnica la proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si altor amenajari, din punct de vedere al securitatii la incendiu).

Intocmire evaluare risc de incendiu

Evaluarea riscului de incendiu reprezinta procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv, precum si de comparare a acestuia cu un nivel limita prestabilit, denumit risc de incendiu acceptat.
In urma evaluarii de risc, se stabilesc masurile de aparare impotriva incendiilor, avute in vedere la determinarea riscului de incendiu existent. Ele sunt destinate reducerii neutralizarii si/sau eliminarii factorilor de risc, respectiv pentru limitarea, localizarea si/sau lichidarea unui incendiu, in cazul in care acesta s-a produs.

Consultanta situatii de urgenta

Va punem la dispozitie echipa noastra specializata in servicii integrate pentru situatii de urgenta.
Consultanta de specialitate pentru realizarea documentatiei necesare:Decizii; Instruirea angajatilor; Planuri de evacuare; Indicatoare de securitate; Modul de gestionare al deseurilor; Intocmirea planului de actiune in cazul situatiilor de urgenta; Stabilirea dotarilor tehnice de interventie necesare in caz de situatii de urgenta; intocmirea fisei de obiectiv; Realizarea de exercitii practice cu angajatii (utilizare stingatoare, exercitii de evacuare).

Autentificare

Ai uitat parola?

Creezi un cont?