fbpx

Documente PSI / SU

aprilie 16, 2018

Consultanță situații de urgență

Vă punem la dispoziție echipa noastră specializată în servicii integrate pentru situații de urgență. Consultanța de specialitate pentru realizarea documentației necesare: Decizii; Instruirea angajaților; Planuri de […]
aprilie 16, 2018

Întocmire evaluare risc de incendiu

Evaluarea riscului de incendiu reprezintă procesul de estimare și cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilității de producere […]
aprilie 16, 2018

Întocmire documentație PSI în vederea autorizării

Întocmirea documentațiilor în vederea obținerii avizului și autorizației de securitate la incendiu (cerere tip, fișă tehnică în vederea emiterii acordului unic, memoriu tehnic de specialitate – […]
aprilie 16, 2018

Întocmire/actualizare carte tehnică construcții

Cartea tehnică a construcției reprezintă ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatarea construcției și a instalațiilor aferente acesteia. Aceasta […]
aprilie 15, 2018

Situații de urgență (SU)

Documente de desfășurare și organizare a activității în domeniul Securității și Sănătății în Muncă identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, […]