Tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu – COD COR 742105

In conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata, aprobate prin H.G. nr. 522/16.10.2003, Centru de formare AUSTING este autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu autorizatia nr. B/7469/11.04.2014, sa organizeze cursuri de formare prin ocupatia:

Tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarme si alertare in caz de incendiu cod COR 742105.

Cursurile au o durata de 2 saptamani, 70 de ora din care:

  • 1 sapt. – 30 ore – pregatire teoretica la sala din Str, NITA ELINESCU, Nr. 57 sector 3 BUCURESTI, incepand cu ora 09:00;
  • a 2 a sapt. – 40 ore – pregatire practica la locul de munca al angajatului – elaborarea unui proiect; si la acestea pot participa – angajatii ce lucreaza in domeniul instalatiilor.

Conditii de participare la programul de formare:

  • absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat.

Dosarul de inscriere va cuprinde copii de pe:

  • buletin/carte de identitate;
  • diploma de bacalaureat sau facultate;
  • adeverinta medicala (clinic sanatos).

In urma absolvirii cursurilor se elibereaza „Certificat de absolvire„, recunoscut de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, reglementat de lege ca act de studii cu recunoastere nationala insotit de suplimentul ce prevede competentele specifice ocupatiei.

Conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, cheltuielile pentru formarea profesionala a adultilor sunt scutite de plata T.V.A.
Conform Codului Fiscal art. 21 alin. 2 lit. h, costul cursurilor autorizate de A.N.C/C.N.C.F.P.A se deduce integral din impozitul pe profit sau pe venit!

Pentru detalii si informatii asteptam cu interes solicitarile dvs.
Tel/fax: 021/3463875; 021/3463876
Mob: 0723.356.847
Mail: office@austing.ro

 

Descarca cererea

 

Solicita informatii curs: