Tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor – COD COR 742106

In conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata, probate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 si Ordinul M.E.C.T nr. 5253/16.10.2003, Centru de formare profesionala AUSTING este abilitat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei prin autorizatia Seria B. nr. 7470/11.04.2014, sa organizeze cursuri de formare pentru ocupatia:
Tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor Cod COR 742106

Cursurile au o durata de 2 saptamani, 72 de ore din care:

  • 1 sapt. – 30 ore – pregatire teoretica la sala din Str. NITA ELINESCU, Nr. 57, Sector3, BUCURESTI
  • a 2-a sapt. – 40 ore – pregatire practica la locul de munca al angajatului; se realizeaza proiectul de absolvire.

La acesta pot participa angajati ce lucreaza in domeniul instalatiilor.

Conditii de participare la programul de formare:

  • absolvent de liceu cu bacalaureat.

Dosarul de inscriere va cuprinde copii de pe:

  • carte de identitate;
  • documentul de absolvire a minim studii liceale (cu diploma de bacalaureat) sau facultate;
  • adeverinta medicala (clinic sanatos).

In urma absolvirii cursurilor se elibereaza „Certificat de absolvire„, recunoscut de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, reglementat de lege ca act de astudii cu recunoastere nationala ca va fi insotit de un supliment descriptiv ce cuprinde competentele profesionale pentru exercitarea atributiilor specifice.

Conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, cheltuielile pentru formarea profesionala a adultilor sunt scutite de plata T.V.A.
Conform Codului Fiscal art. 21 alin. 2 lit. h, costul cursurilor autorizate de A.N.C/C.N.C.F.P.A se deduce integral din impozitul pe profit sau pe venit!

Pentru detalii si informatii asteptam cu interes solicitarile dvs.
Tel/fax: 021/3463875; 021/3463876
Mob: 0723.356.847
Mail: office@austing.ro

 

Descarca cererea

 

Solicita informatii curs: