Operator în verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor – COD COR 742104

In conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata, aprobate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 si Ordinul M.E.C.T. nr. 5253/16.10.2003, S.C. AUSTING – SERV S.R.L este abilitata de Ministerul  Muncii , Solidaritatii Sociale si Familiei, prin  Autoritatea Nationala a Calificarilor, cu  autorizatia Seria B. nr. 0008172/21.08.2014, sa organizeze cursuri de formare pentru  ocupatia:

Operator în verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor  – COR 742104

Cursurile au o durata de 20 de saptamani (720 de ore); alternativ pregatire teoretica cu pregatire practica, programul se comunica la sala la inceperea cursului.

Pregatirea teoretica  se desfasoara in sala de la  adresa  Str. NITA  ELINESCU, Nr. 57, Sector 3, BUCURESTI, incepand cu  ora 9,00,pregatirea practica in atelierul de la aceeasi adresa sau la sediul beneficiarului, timp in care  se realizeaza proiectul de absolvire.

Conditii de participare la programul de formare :

  • minim invatamant general obligatoriu.

Dosarul de inscriere va cuprinde  copii de pe:

  • carte de identitate;
  • certificat de nastere;
  • documentul de absolvire;
  • adeverinta medicala / fisa de aptitudini cu mentiunea clinic sanatos  apt pentru a desfasura activitati specifice ocupatiei.

In urma  absolvirii cursului se elibereaza Certificatul de absolvire insotit de suplimentul descriptiv ce contine competentele dobandite,    recunoscut de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, reglementat de lege  ca act de studii cu recunoastere nationala,  pentru exercitarea  atributiilor specifice ocupatiei.

Conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, cheltuielile pentru formarea profesionala a adultilor sunt scutite de plata T.V.A.

Pentru detalii si informatii asteptam cu interes solicitarile dvs.

Tel/fax: 021/3463876
Mob : 0723.356.847
Mail : office@austing.ro;

Descarca cererea

Solicita informatii curs: