Servant Pompier – COD COR 541104

In conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata, aprobate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 si Ordinul M.E.C.T. nr. 5253/16.10.2003, S.C. AUSTING-SERV S.R.L este autorizata de Ministerul  Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor a Municipiului  Bucuresti, cu  nr. 40/ 1444/ 23.03.2018, sa organizeze cursuri de formare profesionala  pentru ocupatia:

 

SERVANT POMPIER – C.O.R. 541104

 

Perioada de curs: (se stabileste in functie de solicitari)

Cursurile au o durata de: 120 de ore din care: 40 ore – pregatire teoretica la sediul societatii, din str. Nita Elinescu Nr. 57, sector 3, Bucuresti, – 80 ore – pregatire practica, si la acestea pot participa:

  •  persoane ce se pregatesc sa lucreze in domeniul « situatii de urgenta «

 Conditii de participare la programul de formare:

  • absolvent de studii gimnaziale;
  • abilitati psiho- motorii normale.

Dosarul de inscriere va cuprinde  copii de pe:

  • buletin/carte de identitate
  • certificat de nastere, certificat de casatorie (daca s-a schimbat numele din actele initiale)
  • documentul de absolvire a minim studii gimnaziale
  • adeverinta medicala (clinic sanatos apt pentru curs)

In urma  absolvirii cursurilor se elibereaza “Certificat de absolvire”recunoscut de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, reglementat de lege  ca act de studii cu recunoastere nationala care va fi insotit de un supliment descriptiv ce cuprinde competentele profesionale  pentru exercitarea atributiilor specifice.

Cursurile se organizeaza in salile de curs din cadrul societatii noastre dar si la sediul beneficiarului   in conditii de grup organizat (min. 15 pers.) si existenta dotarii necesare pragatirii.