Prin departamentul de Proiectare si Arhitectura sub coordonarea Expertilor tehnici de securitate la Incendiu, Austing ofera sevicii complete pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu dupa cum urmeaza:

  • efectuare site survey pentru a culege informatiile constructive (masuratori) necesare intocmirii documentatiei pentru autorizare;
  • analiza documentatie existenta in vederea corlerarii acesteia cu situatia din teren;
  • completarea dosarului de autorizare : Proiectare instalatii, relevee de arhitectura;
  • intocmire scenariu de securitate la incendiu;
  • intocmire raport de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”;
  • intocmirea referatului verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii – la fazele de proiectare proiect tehnic şi detalii – de execuţie, relevee, şi după caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză;
  • intocmirea dosarului complet in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu in trei exemplare;
  • depunere cerere de autorizare la ISU;
  • asitenta tehnica de specialitate in timpul vizitei oficiale a reprezentantilor ISU;
  • obtinere Autorizatie de securitate la incendiu.