Proiectant sisteme de securitate – COD COR 215119

În conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicată, aprobate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 și Ordinul M.E.C.T. nr. 5253/16.10.2003, S.C. AUSTING-SERV S.R.L este autorizată de către Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, C.N.F.P.A: autorizație nr. B- 7472/11.04.2014, să organizeze cursuri de formare pentru ocupația:

PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE Cod COR 215119
CURS DE SPECIALIZARE
SE ADRESEAZĂ PERSOANELOR CARE AU EXPERIENȚĂ DE LUCRU Î+N PROIECTARE

Modulul – M1 – Sisteme de securitate pentru prevenirea și stingerea incendiilor din domeniul reglementat de I.G.S .U. – 4 săptămâni

2 săptămâni – pregătire teoretică la sala din Str. NIŢĂ ELINESCU, Nr.57, Sector 3, Bucureşti, începând cu ora 9,00
2 săptămâni – pregătire practică: elaborarea proiectului de absolvire sub coordonarea lectorului

Condiții de participare la programul de formare:

Absolvent de: – STUDII SUPERIOARE TEHNICE, din domeniile:

  • construcții, instalații pentru construcții, sau
  • profil electric și conexe: electronic, electrotehnic, automatizări.

Dosarul de înscriere va cuprinde copii de pe:

  • carte de identitate
  • copie diplomă de absolvire a facultății, copie certificat naștere
  • memoriu de activitate din care să reiasă experiența de lucru în proiectare

În urma absolvirii se eliberează „Certificat de absolvire”, însoțit de supliment descriptiv, recunoscut de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, reglementat de lege ca act de studii cu recunoaștere națională, necesar autorizării persoanelor juridice la C.N.S.I.P.C.

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, cheltuielile pentru formarea profesională a adulților sunt scutite de plata T.V.A.

Pentru detalii și informații așteptăm cu interes solicitările dvs.
Tel/fax: 021/3463875; 021/3463876
Mob: 0723.356.847
Mail: office@austing.ro

 

Descarcă cererea

 

Solicită informații curs:

[recaptcha]