Proiectant sisteme de securitate – COD COR 215119

In conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata, aprobate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 si Ordinul M.E.C.T. nr. 5253/16.10.2003, S.C. AUSTING-SERV S.R.L este autorizata de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, C.N.F.P.A: autorizatie nr. B- 7472/11.04.2014, sa organizeze cursuri de formare pentru ocupatia:

PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE Cod COR 215119
CURS DE SPECIALIZARE
SE ADRESEAZA PERSOANELOR CARE AU EXPERIENTA DE LUCRU IN PROIECTARE

Modulul – M1 – Sisteme de securitate pentru prevenirea si stingerea incendiilor din domeniul reglementat de I.G.S .U. – 4 saptamani

2 săptămâni – pregătire teoretică la sala din Str. NIŢĂ ELINESCU, Nr.57, Sector 3, Bucureşti, începând cu ora 9,00
2 săptămâni – pregătire practică: elaborarea proiectului de absolvire sub coordonarea
lectorului

Conditii de participare la programul de formare:

Absolvent de: – STUDII SUPERIOARE TEHNICE, din domeniile:

  • constructii, instalatii pentru constructii, sau
  • profil electric si conexe: electronic, electrotehnic, automatizari.

Doasarul de inscriere va cuprinde copii de pe:

  • carte de identitate
  • copie diploma de absolvire a facultatii, copie certificat nastere
  • memoriu de activitate din care sa reiasa experienta de lucru in proiectare.

In urma absolvirii se elibereaza „Certificat de absolvire”, insotit de supliment descriptiv, recunoscut de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, reglementat de lege ca act de studii cu recunoastere nationala, necesar autorizarii persoanelor juridice la C.N.S.I.P.C

Conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, cheltuielile pentru formarea profesionala a adultilor sunt scutite de plata T.V.A.

Pentru detalii si informatii asteptam cu interes solicitarile dvs.
Tel/fax: 021/3463875; 021/3463876
Mob: 0723.356.847
Mail: office@austing.ro

 

Descarca cererea

 

Solicita informatii curs: