Întocmire documentație PSI în vederea autorizării

Întocmirea documentațiilor în vederea obținerii avizului și autorizației de securitate la incendiu (cerere tip, fișă tehnică în vederea emiterii acordului unic, memoriu tehnic de specialitate – piese scrise și desenate, șcenariu de securitate la incendiu, verificarea proiectului pentru cerința esențială, securitate la incendiu conform reglementărilor tehnice, raport de expertiză tehnică pentru cerința esențială de securitate la incendiu pentru schimbări de destinație, planuri de situație și amplasare în zonă, acordarea de asistență tehnică la proiectarea și executarea construcțiilor, instalațiilor și altor amenajări, din punct de vedere al securității la incendiu).

Solicită oferta personalizata:

[recaptcha]