Intocmire documentatie PSI in vederea autorizarii

Intocmirea documentatiilor in vederea obtinerii avizului si autorizatiei de securitate la incendiu (cerere tip, fisa tehnica in vedrea emiterii acordului unic, memoriu tehnic de specialitate – piese scrise si desenate, scenariu de securitate la incendiu, verificarea proiectului pentru cerinta esentiala securitate la incendiu conform reglementarilor tehnice, raport de expertiza tehnica pentru cerinta esentiala de securitate la incendiu pentru schimbari de destinatie, planuri de situatie si amplasare in zona, acordarea de asistenta tehnica la proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si altor amenajari, din punct de vedere al securitatii la incendiu).