Întocmire/actualizare carte tehnică construcții

Cartea tehnică a construcției reprezintă ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatarea construcției și a instalațiilor aferente acesteia. Aceasta cuprinde toate datele, documentele și evidențele necesare pentru identificarea și determinarea stării tehnice a construcției respective și a evoluției acesteia în timp și se definitivează înainte de recepția finală. Modul de elaborare a Cărții tehnice a construcției este stipulat în Legea 10/1995, privind calitatea în construcții și în Normele de întocmire a Cărții tehnice a construcțiilor, anexa nr. 6 din HG nr. 273/1994, privind recepția lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora.

Solicită oferta personalizata:

[recaptcha]