CURS “RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” COD  COR 242231 (Ofiter pentru securitatea datelor cu caracter personal – DPO)

 

In conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata, aprobate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 si Ordinul M.E.C.T. nr. 5253/16.10.2003, S.C. AUSTING-COM  S.R.L este autorizata   de catre  Ministerul  Muncii , Solidaritatii Sociale si Familiei , prin Autoritatea  Nationala a Calificarilor   sa organizeze cursuri de formare profesionala pentru adulti  pe  ocupatia :

 

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

                                                    COR 242231

 

 

 

              CURS    DE    SPECIALIZARE :     de 180 de ore  din care   :

               – pregatire teoretica 60 ore   si pregatire practica  120 de ore

                        

             Pregătirea teoretică se desfasoara  la sala din Str. NIŢĂ ELINESCU, Nr.57,  

             Sector 3,  Bucureşti, – 2 săptămâni alternativ cu 3 săptămâni  de  

             pregătire practică: in care se face elaborarea proiectului de absolvire  ,  sub coordonarea         

             lectorului .

        

            Perioada de curs :       NOIEMBRIE    2018

                                    ( Data exacta se va stabili in functie de nr. de solicitari )

                                                                            

  Conditii de participare la programul de formare :

Absolvent de  :   INVÃȚÃMANT SUPERIOR  CU DIPLOMA DE LICENȚà

 

     Dosarul de înscriere va cuprinde  copii de pe:

carte de identitate,

copie certificat de nastere

copie diploma  de absolvire a facultatii,

 

In urma  absolvirii cursurilor se elibereaza “Certificat de absolvire”, insotit de supliment descriptiv ,  recunoscut de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, reglementat de lege  ca act de studii cu recunoastere nationala .

 

                Conform Codului Fiscal art. 21 alin. 2 lit. h, costul cursurilor autorizate de  A.N.C.   se deduce     integral din impozitul pe profit sau pe venit  !

Pentru detalii si informatii asteptam cu interes solicitarile dvs.

Tel/fax:  0213463876 ;            Mob : 0723.356.847

Mail : office@austing.ro;