Cursuri

septembrie 11, 2017

Ignifugator – COD COR 713104

În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea 307/2006 și Normele Metodologice de aplicare a O.G 129/2000 privind formarea profesională a adulților, operatorii economici care efectuează […]
septembrie 11, 2017

Proiectant sisteme de securitate – COD COR 215119

În conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicată, aprobate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 și Ordinul M.E.C.T. […]
septembrie 11, 2017

Tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor – COD COR 742106

În conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicată, probate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 și Ordinul M.E.C.T […]
septembrie 11, 2017

Tehnician pentru sisteme și instalații de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu – COD COR 742105

În conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicată, aprobate prin H.G. nr. 522/16.10.2003, Centru de formare AUSTING este autorizat de Ministerul […]
septembrie 11, 2017

Operator în verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor – COD COR 742104

În conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicată, aprobate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 și Ordinul M.E.C.T. […]
mai 31, 2018

Servant Pompier – COD COR 541104

În conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicată, aprobate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 și Ordinul M.E.C.T. […]
octombrie 11, 2018

CURS “RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” COD  COR 242231 (Ofițer pentru securitatea datelor cu caracter personal – DPO)

În conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicată, aprobate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 și Ordinul M.E.C.T. […]