Cursuri

septembrie 11, 2017

Ignifugator – COD COR 713104

In conformitate cu prevederile art. 12 din Legea 307/2006 si Normele Metodologice de aplicare a O.G 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, operatorii economici care efectueaza […]
septembrie 11, 2017

Proiectant sisteme de securitate – COD COR 215119

In conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata, aprobate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 si Ordinul M.E.C.T. […]
septembrie 11, 2017

Tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor – COD COR 742106

In conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata, probate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 si Ordinul M.E.C.T […]
septembrie 11, 2017

Tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu – COD COR 742105

In conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata, aprobate prin H.G. nr. 522/16.10.2003, Centru de formare AUSTING este autorizat de Ministerul […]
septembrie 11, 2017

Operator în verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor – COD COR 742104

In conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata, aprobate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 si Ordinul M.E.C.T. […]
mai 31, 2018

Servant Pompier – COD COR 541104

In conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata, aprobate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 si Ordinul M.E.C.T. […]
octombrie 11, 2018

CURS “RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” COD  COR 242231 (Ofiter pentru securitatea datelor cu caracter personal – DPO)

  In conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata, aprobate prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 si Ordinul […]